Tanáraink

Tanáraink

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Főállású pedagógusok

Név

Tanított tantárgy

Beosztás/egyéb megbízatás

Baranyai Anita

fejlesztés BTMN

áttanítás a Győri Váci Mihály Általános Iskolába

Bauer Ildikó

magyar 6. 7. 8. osztály

német 7. 8. osztály 

osztályfőnök 6. osztály 

Bozsakyné Zvezdovics Mónika

környezetismeret, rajz és technika 2. osztály

napközis nevelő 4. csoport

Farnadi Tamara

ének 1-4. osztály

kórus – Kicsinyek Kórusa; Bartókos Legények Kórusa

kórusvezető

Haui Lóránt

ének 5-8. osztály

kórus – Bartók Gyermekkar

kórusvezető, 

osztályfőnök 8. osztály

Kálmán Edit Tünde

matematika 5-8. osztály

rajz 5-6. osztály

áttanítás a rábapatonai Petőfi S. Általános Iskolába

Kissné Éder Rita

magyar 3-4. osztály

környezet, etika, rajz, technika 3. osztály, technika 5. osztály 

osztálytanító 3. osztály

Kocsisné Hanekám Éva

magyar, matematika, etika 2. osztály

testnevelés 1-2. osztály

 

osztályfőnök 2. osztály;

alsós munkaközösség-vezető

Kocsy Adrienn

magyar, matematika 1. osztály, etika, környezet 1. osztály, rajz, technika 1. osztály

osztálytanító 1. osztály

Krucsay Gyuláné

technika, rajz 4. osztály

technika 6. osztály

napközis nevelő 3. csoport

Marczaliné Gábriel Judit

természetismeret 5-6. osztály

földrajz, biológia 7. osztály

földrajz, biológia 8. osztály

etika 5-8. osztály

osztályfőnök 8. osztály,felsős munkaközösség-vezető,

DÖK segítő tanár

áttanítás a szakgimnáziumba

Mohai-Honvári Réka

angol nyelv 4-6. osztály

testnevelés 5-6. osztály

osztályfőnök 5. osztály

Nagyné Jutasi Beáta

testnevelés 3. osztály

testnevelés 7-8. osztály

tankönyvfelelős

Sándor Attiláné

matematika 3-4. osztály

testnevelés, környezet, etika 4. osztály

osztálytanító 4. osztály; testnev. munkaközösség- vez.

kollégiumi nevelő

Siposné Varga Eszter

német nyelv 4-6. osztály

napközis nevelő 2. csoport

Szalainé Szabó Gabriella

magyar 5. osztály,

tánc és dráma 5. osztály

tagintézmény-vezető



Áttanító pedagógusok
(
intézményen belül illetve más intézményből)

Név

Intézmény

Tantárgy

Mesterházi Ildikó

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium

történelem 5. 6. 7. 8. osztály

rajz 7-8. osztály

Pongrácz Edit

fizika 7-8. osztály

Hartványi Erika Krisztina

Gyárvárosi Általános Iskola

angol 7-8. osztály

Szabó Ferdinánd

Széchenyi Egyetem

informatika 6-8. osztály

Molnár Virág

Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Iskola

kémia 7-8. osztály




Óraadók

Név

Megbízatás

Évfolyam

Freier Cecília

napközi 

2. osztály

Halasi István

futball szakkör

2-3. osztály

Szabó Sándorné

tanulószoba

5-6. osztály



Utazó gyógypedagógusi szolgáltatás biztosítja heti 10 órában az SNI-s tanulók ellátását, a logopédiai, az autista és mozgásfejlesztést Molnár Veronika, Nagyné Vizeli Judit, Vass Gabriella és Kobrizsa Eszter személyében.

Az etika tantárgy oktatását alsó tagozatban az osztálytanítók, felső tagozaton pedig Marczaliné Gábriel Judit kolléganő látja el.


 

A Hit- és erkölcstan órák felekezetek szerinti csoportbontásban az iskola épületében illetve az intézmény szomszédságában lévő Plébánián folynak.

Hitoktatóink a 2018/9-es tanévben:

  • Katolikus hittan:                    Márton Laura                         1-4. évfolyam

    Holy Eszter                            5-8. évfolyam

  • Református hittan:                Szabóné Varga Anita             1. 2. 4. 5. 6. 8. évfolyam
  • Evangélikus hittan:                Illés Ibolya                             1. 2. 3. 5. 6. 7. évfolyam