Tanáraink

Tanáraink

Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

Főállású pedagógusok


Név Tanított tantárgy Beosztás, egyéb megbízatás
Barabás Renáta Technika és tervezés 5. 6. osztály
Technika, életvitel és gyakorlat 7. osztály
Részmunkaidő
Bauer Ildikó Éva Magyar nyelv és irodalom 5. 6. 8. osztály
Német nyelv 7. 8. osztály.
Osztályfőnök 8. osztály
Színjátszás
Bozsakyné Zvezdovics Mónika Eszter Vizuális kultúra 2. és 4. osztály
Technika és tervezés 2. osztály
Technika, életvitel és gyakorlat 4. osztály
Napközi 4. csoport
Zeneovis foglalkozások
Freyné Kiss Mónika Természettudomány 5. 6. osztály
Földrajz 7. 8. osztály
Tanulószoba
Áttanítás: Koroncó, Öttevény
Guzs Ilona Technika és tervezés 1. osztály
Vizuális kultúra 3. osztály
Napközi 1. csoport
Napközi 3. csoport
Rajz szakkör
Haui Lóránt Ének-zene 4-8. osztály
Bartók Gyermekkar
Osztályfőnök 6. osztály
Kórusvezető
Munkaközösség-vezető: felső tagozat
Kálmán Edit Tünde Matematika 5-8. osztály
Vizuális kultúra 5-8. osztály
Kissné Éder Rita Magyar 3-4. osztály
Környezetismeret 3. osztály
Etika 3. osztály
Technika, életvitel és gyakorlat 3. osztály
Osztálytanító 3. osztály
Napközi 3. csoport
Munkaközösség-vezető: alsó tagozat
Kocsisné Hanekám Éva Testnevelés 1. osztály
Testnevelés 2. osztály
Napközi 2. csoport
Kocsy Adrienn Matematika 1. osztály
Magyar 1. osztály
Vizuális kultúra 1. osztály
Etika 1. osztály
Osztálytanító 1. osztály
Napközi 1. csoport
Mohai-Honvári Réka Angol nyelv 4. 5. 6.  osztály
Testnevelés 5. 6. osztály
Osztályfőnök 5. osztály
Diákönkormányzat
Nagy Ildikó Biológia 7. 8. osztály
Kémia 7. 8. osztály
Áttanítás több intézménybe
Nagyné Jutasi Beáta Testnevelés 3. osztály
Testnevelés 7. 8. osztály
Napközi 3. csoport
Tanulószoba
Tankönyvfelelős
Sándor Attiláné Matematika 3-4. osztály
Testnevelés 4. osztály
Környezetismeret 4. osztály
Etika 4. osztály
Osztálytanító 4. osztály
Munkaközösség-vezető: testnevelés
Kollégiumi nevelő
Siposné Varga Eszter Matematika 2. osztály
Magyar 2. osztály
Etika 2. osztály
Német nyelv 4. 6. osztály
Osztálytanító 2. osztály
Napközi 2. csoport
Szalainé Szabó Gabriella Magyar nyelv és irodalom 7. osztály Osztályfőnök 7. osztály
Tagintézmény-vezető
Zsebők Petra Adél Angol nyelv 7. 8. osztály Részmunkaidő


Áttanító pedagógusok
(
intézményen belül illetve más intézményből)


Név Intézmény  Tantárgy
Mesterházi Ildikó Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium Történelem 5. 6. 7. 8. osztály
Hon- és népismeret 6. osztály
Pongrácz Edit Fizika 7-8. osztály
Nagyné Prém Zsuzsanna Ének-zene 1-2. osztály
Molnár Gabriella Ének-zene 3. osztály
Kicsinyek Kórusa
Liszkai Éva Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola Angol nyelv 5. osztály
Török-Mudra Ágnes Tulipános Általános Iskola Etika 5. 6. 7. 8. osztály
Kuncze Tímea Pedagógiai Szakszolgálat, Győr Fejlesztés BTMN
Szabó Ferdinánd Széchenyi Egyetem Digitális kultúra 5. 6. osztály
Informatika 7. 8. osztályEbben a tanévben is a Radó EGYMI utazó gyógypedagógusai látják el az SNI-s tanulók rehabilitációs foglalkozásait heti 8 órában

  • komplex gyógypedagógia: Szeifová Éva
  • autista tanulók: Kiss Éva
  • mozgásfejlesztés: Kobrizsa Eszter Csilla

A Hit- és erkölcstan órák felekezetek szerinti csoportbontásban az iskola épületében és a szomszédos plébánián folynak.

Hitoktatóink a 2021/22-es tanévben:

  • Katolikus hittan: Bognár Dávid 1-4. évfolyam,Holy Eszter 5-8. évfolyam
  • Református hittan: Szabóné Varga Anita 2. 3. 4. 6. 7. évfolyam
  • Evangélikus hittan: Illés Ibolya 2. 3. 4. 5. 7. 8. évfolyam
  • Hit Gyülekezete Tóth Gézáné 2. 4. 6. évfolyam

Az etika tantárgy oktatását alsó tagozatban az osztálytanítók, felső tagozaton pedig Török-Mudra Ágnes kolléganő látja el.